Hệ thống chi nhánh

Cơ sở 1: 410 Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên – Hotline: 0982.874.352

Cơ sở 2: 278 Cách mạng Tháng 10 – TP Sông Công – Hotline: 0982.874.352

Cơ sở 3: Đối diện Tòa án – Huyện Đại Từ – Hotline: 0862.050.115

Cơ sở 4: Đường vào Đền Thắm – Yên Ninh – Huyện Phú Lương – Hotline: 0338.333.115